Nghe radio Những Đòn Tâm Lý Trong Thuyết Phục

4.8
Có 27 người đánh giá

Những Đòn Tâm Lý Trong Thuyết Phục

Tác giả: Robert B. Cialdini

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Kinh doanh - Đầu tư

Đọc
Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp