Top thẻ cào

TT Thành viên Mệnh giá trúng Thời gian trúng Đã nhận
1 Huong Hoang Huong Hoang 10.000 vnđ 11:03 18/04/2015 Chưa nhận
2 Thanh Nguyen Thanh Nguyen 10.000 vnđ 08:46 17/04/2015 Chưa nhận
3 Hồ Vân Thy Hồ Vân Thy 10.000 vnđ 06:20 17/04/2015 Đã nhận
4 Lan Sôcôla Lan Sôcôla 10.000 vnđ 16:56 16/04/2015 Đã nhận
5 Phan Anh Tuan Phan Anh Tuan 10.000 vnđ 12:42 16/04/2015 Đã nhận
6 Hồ Vân Thy Hồ Vân Thy 10.000 vnđ 12:36 15/04/2015 Đã nhận
7 Không Tồn Tại Không Tồn Tại 10.000 vnđ 08:45 15/04/2015 Đã nhận
8 Thông Nát Thông Nát 10.000 vnđ 05:02 15/04/2015 Đã nhận
9 Thanh Nguyen Thanh Nguyen 10.000 vnđ 00:42 15/04/2015 Đã nhận
10 Ánh Sao Băng Ánh Sao Băng 10.000 vnđ 21:14 14/04/2015 Đã nhận
11 Tim Trắng Tim Trắng 10.000 vnđ 20:02 14/04/2015 Đã nhận
12 Thích Khách Áo Đen Thích Khách Áo Đen 10.000 vnđ 18:36 14/04/2015 Đã nhận
13 Nghĩa Nghịch Ngợm Nghĩa Nghịch Ngợm 10.000 vnđ 16:18 14/04/2015 Đã nhận
14 Thuý Nguyễn Thanh Thuý Nguyễn Thanh 10.000 vnđ 15:38 14/04/2015 Đã nhận
15 Maidong Kieu Maidong Kieu 10.000 vnđ 15:19 14/04/2015 Đã nhận
16 Cún Nguyễn Cún Nguyễn 10.000 vnđ 14:30 14/04/2015 Đã nhận
17 Phan Anh Tuan Phan Anh Tuan 10.000 vnđ 13:18 14/04/2015 Đã nhận
18 Huong Hoang Huong Hoang 10.000 vnđ 12:59 14/04/2015 Đã nhận
19 Lan Sôcôla Lan Sôcôla 10.000 vnđ 11:37 14/04/2015 Đã nhận
20 Nga Nguyen Nga Nguyen 10.000 vnđ 20:42 13/04/2015 Chưa nhận

Phiên bản hỗ trợ các máy Android.